Software

Bij de oprichting van de vennootschap ABIP nv in 1995 was de voornaamste activiteit, het verlenen van diensten aan bedrijven en immobiliën.

In 1985 ontwikkelde de huidige zaakvoerder van ABIP nv in samenwerking met andere vennootschappen, twee volledige softwarepakketten. Betreffende software wordt continu bijgewerkt naar de noden van de klanten enerzijds en anderzijds volgens de noden gevolg aan de wijzigende wetgeving.

De software is uitermate gebruiksvriendelijk en eenvoudig in de bediening. De pakketten worden jaarlijks bijgewerkt en geupdated.

1. Pakketfacturatie en boekhouding

Het betreft verscheidene modules die volledig met mekaar zijn geïntegreerd, maar ook afzonderlijk kunnen worden geïnstalleerd.

  • Facturatie al dan niet met stockbeheer
  • Boekhouding
  • Afschrijvingen
  • Beheer van akten

De facturen worden automatisch of manueel overgeboekt in de boekhouding.

De meeste klanten/bedrijven kunnen quasi een volledige boekhouding voeren in die zin, dat zij alle stukken kunnen inbrengen en verwerken, financiële bewerkingen als bankverwerkingen, BTW verrichtingen…

De boekhouder komt dan per kwartaal of jaarlijks de boekhouding nazien en afwerken (opmaak van de jaarstukken en invoeren van eindboekingen).

2. Pakket voor – en nacalculatie

Het is een specifiek pakket voor de bouw.

Er wordt een volledige en gedetailleerde voorcalculatie opgemaakt. Eens de opdracht binnen, wordt het betreffende dossier getransfereerd naar de nacalculatie, waar een volledig beheer van lonen, aankopen materialen, materieel en onderaannemers worden beheerd.

Naar de bouwheer toe is een volledige vorderingsstaat conform de vereisten van de openbare overheid geïntegreerd met vorige – huidige – totaal situatie met inbegrip van prijsherzieningen.

Deze pakketten worden software matig onderhouden en geactualiseerd door de firma ANET bvba (Jan LUYCX).   Elk jaar wordt een upgrade geïnstalleerd, ten einde de nodige aanpassingen te doen n.a.v. de wijzigende wetgeving (elektronische BTW – aangiften…).

U kan steeds vrijblijvend informeren naar deze software.